پیشرو در ارائه اطلاعات قابل اعتماد ایمنی

ایران در سال جاری جزء سی کشور گردشگری در دنیا بوده است

ایران در سال جاری جزء سی کشور گردشگری در دنیا بوده است.
یکی از سفرهای هیجان انگیز و غیر معمول افتتاحیه قطارعقاب طلایی از بوداپست به ایران است که از طریق سواحل بسفر و استانبول به سمت تهران خواهد رفت. استپ سفر رزرو این سفر 15 روزه در ماههای اخیررا انجام داده بود و با استقبال بی نظیری روبرو شده بود.علیرغم تبلیغات غرب و نگرش آنها

در مورد ایران همچنان کشور پرشینها همچنان مورد نظر بسیاری از گردشگران و توریستهای خارجی میباشد که آرزو دارند روزی به ایران بیایند و آثار باستانی و تاریخی مربوطه را ببینند.طبق آمار و گزارشات جوانا سیمون در سال 2013 دوتور گروهی به ایران انجام شد. اما در سال 2014 ما در حال برنامه ریزی برای اجرای شش گروه و همچنین برخی از سفرهای سفارشی هستند.
وایلد فرونتیرز یک شرکت گردشگری برای امسال 9 گروه توریستی به ایران را برنامه ریزی کرده است که هر گروه گنجابش پذیرش 12 نفر را داشته است. برنامه تور 6 گروه از آن تا بحال انجام شده است و این آژانس برای سال آتی تصمیم به افزایش گروههای توریستی خود به ایران را دارد.