پیشرو در ارائه اطلاعات قابل اعتماد ایمنی

خط مشی

خط مشي                                    Policy

اين سايت در راستاي ارائه اطلاعات قابل اعتماد در زمينه ايمني بنا نهاده شده و در اين مسير موارد زير را به عنوان اصول كاري خود رعايت خواهد نمود.

-       دوري از سياست

-       به روز بودن اطلاعات ارئه شده

-       ارائه ي تدريجي استانداردهاي مرجع

-       توجه خاص به مباحث تخصصي ايمني

-       ترويج علوم ايمني با توجه خاص به مباحث آموزشي

-       بهبود مستمر سايت با نگرش به روز آوري مستمر و موثر

-       پيگيري مسائل روز ايمني

-       تجزيه و تحليل حوادث و ارائه نظرات كارشناسي به دور از هرگونه تعصب

به همين منظور نظرات و راهنمايي هاي شما را با كمال مسرت قدر مي نهيم.مدير سايت

عليرضاارزنده