پیشرو در ارائه اطلاعات قابل اعتماد ایمنی

زیبا، بی نظیر، هیجان انگیز, عاشقانه و با ارزش: این ویژگیهای ونیزهست. جایی که در هر جای آن پالازوها، پل های باستانی، بناهای تاریخی و میدانها ویژگی هنری و سرزندگی فرهنگی شهر را تایید کرده است و همه اینها به تاریخ طولانی این شهر شهادت داده است .میدان سنت مارکو قلب شهر یکی از زیباترین مکانها در اروپا که با کلیسا و برج زنگی آن با پنچ پورتال و دکوراسیون سنگ مرمرش احاطه شده است.چند…
ایران در سال جاری جزء سی کشور گردشگری در دنیا بوده است.یکی از سفرهای هیجان انگیز و غیر معمول افتتاحیه قطارعقاب طلایی از بوداپست به ایران است که از طریق سواحل بسفر و استانبول به سمت تهران خواهد رفت. استپ سفر رزرو این سفر 15 روزه در ماههای اخیررا انجام داده بود و با استقبال بی نظیری روبرو شده بود.علیرغم تبلیغات غرب و نگرش آنهادر مورد ایران همچنان کشور پرشینها همچنان مورد نظر بسیاری از…
صفحه2 از2